วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

1. ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และโคลนถล่ม ( รอบแรก ) สถานที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2549 ร่วมกับ ทีมงานฅนอาสาไดกิ้นอินดัสทรีส์ + มูลนิธิกระจกเงา
2. ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และโคลนถล่ม ( รอบสอง ) สถานที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2549 ร่วมกับ สหภาพแรงงานของบริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์ + มูลนิธิกระจกเงา
3. ร่วมปลูกปะการัง ณ หาดแสมสาน สถานที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 16 - 17ตุลาคม 2549 ร่วมกับ ทีมงานฅนอาสาไดกิ้นอินดัสทรีส์
4. ร่วมบริจาคสิ่งของ และทำกิจกรรมกับนักเรียน สถานที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2549 ร่วมกับ บริษัทโซนี
5. ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ( รอบแรก ) สถานที่ อ.บางบาล จ.อยุธยา วันที่ 14 ตุลาคม 2549 ร่วมกับ คณะอนุกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์
6. ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ( รอบสอง ) สถานที่ อ.ไชโย จ.อ่างทอง วันที่ 21 ตุลาคม 2549 ร่วมกับ คณะอนุกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์
7. ร่วมปลูกป่าชายเลนที่บางปู สถานที่ อ.บางปู จ.สมุทรปราการ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ร่วมกับ บริษัทโซนี
8. ร่วมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้....จากเด็กดอยบนภูสูง สู่ท้องทะเลสีคราม ครั้งที่ 1 (ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนชาวดอยที่มาจากเชียงราย เพื่อเล่นน้ำทะเล) สถานที่ อ.บางแสน จ.ชลบุรี วันที่ 20 มกราคม 2550 ร่วมกับ ทีมงานฅนอาสาไดกิ้นอินดัสทรีส์ + มูลนิธิกระจกเงา
9. ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านหลังสัน สถานที่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ วันที่ 27 - 28 มกราคม 2550 ร่วมกับ ทีมงานฅนแบ่งปันไดกิ้นอินดัสทรีส์
10. ร่วมกิจกรรมครูสัญจรสู่เกาะเหลา สถานที่ เกาะเหลา จ.ระนอง วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2550 ร่วมกับ มูลนิธิกระจกเงา
11. ร่วมออกค่ายอาสา ฅนอาสาพัฒนาชายขอบ สถานที่ บ้านจะเดอ ต.ดอยฮาง อ. เมือง จ.เชียงราย วันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2550 ร่วมกับ ทีมงานฅนอาสาไดกิ้นอินดัสทรีส์ + มูลนิธิกระจกเงา
12. ร่วมปลูกป่าที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร สถานที่ จ.เพชรบุรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 ร่วมกับ บริษัทโซนี
14. ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนร่องกล้าวิทยา เขตอนุรักษ์แห่งชาติ ภูหินร่องกล้า สถานที่ อ. นครไทย จ. พิษณุโลก วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2550 ร่วมกับ บริษัทโซนี
15. ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านวังทอง และบ้านผาทอง สถานที่ อ.วังสามหมอ จ.อุดร วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2550 ร่วมกับ ทีมงานฅนแบ่งปันไดกิ้นอินดัสทรีส์
16. ร่วมบริจาครถจักรยานให้กับนักเรียน พร้อมกับทาสีสนามเด็กเล่น และห้องน้ำโรงเรียนคลองแจ้งวิทยา สถานที่ ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 19 - 20 มกราคม 2551 ร่วมกับ ทีมงานฅนแบ่งปันไดกิ้นอินดัสทรีส์ + ทีมงานฅนอาสาไดกิ้นอินดัสทรีส์
17. ร่วมโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนวัดตะเคียนทอง (ร่วมทาสีโรงเรียน) สถานที่ ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี วันที่ 19 - 20 เมษายน 2551 ร่วมกับ ทีมงานฅนแบ่งปันไดกิ้นอินดัสทรีส์ + ทีมงานฅนอาสาไดกิ้นอินดัสทรีส์
18. ร่วมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกป่าชายเลน สถานที่ ป่าชายเลนตำบลคลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี วันที่ 21 มิถุนายน 2551 ร่วมกับ คณะอนุกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์
19. รวบรวมยารักษาโรคต่างๆ ส่งให้กับทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานที่ - วันที่ 28 มิถุนายน 2551 ร่วมกับ ส่วนตัว
20. ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ผู้ทุพพลภาพ สถานที่ ที่บ้านพักบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 6 กรกฎาคม 2551 ร่วมกับ ชมรมโฟร์แมน และพนักงานบริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์
21. ร่วมบริจาคและเขียนกระเบื้องลานธรรม ณ วัดดงบัง สถานที่ ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี วันที่ 31 ตุลาคม 2551 ร่วมกับ ทีมงานฅนอาสาไดกิ้นอินดัสทรีส์

22. ร่วมโครงการเพื่อน้อง เพื่อโลก ในการบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านนาลานข้าว สถานที่ ต.โพนสูง อ.ด่ายซ้าย จ.เลย วันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2551 ร่วมกับ บริษัทโซนี + ทีมงานฅนอาสาไดกิ้นอินดัสทรีส์
23. ร่วมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านคลองโค สถานที่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี วันที่ 8 มกราคม 2552 ร่วมกับ คณะอนุกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์
24. ร่วมภาพงานวันเด็ก ณ หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี สถานที่ หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี วันที่ 10 มกราคม 2552 ร่วมกับ คณะอนุกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์
25. ร่วมจัดพิธีกรรม ณ วัดดงบัง (เป็นประเพณีของชาวบ้าน ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี) สถานที่ ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี วันที่ 17 มกราคม 2552 ร่วมกับ ทีมงานฅนอาสาไดกิ้นอินดัสทรีส์
26. ร่วมบริจาคเงิน และอุปกรณ์การเรียน เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว ที่เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียน สถานที่ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน วันที่ 24-26 มกราคม 2552 ร่วมกับ บริษัทโซนี
27. ร่วมเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า ณ วัดสะแก้ว จ.อ่างทอง สถานที่ วัดสะแก้ว จ.อ่างทอง วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 ร่วมกับ บริษัทพรวดี (รถรับ - ส่ง พนักงานไดกิ้นอินดัสทรีส์)
28. ร่วมโครงการปลูกสวนป่า“ไดกิ้น” ณ วัดเกษตรสุวรรณ สถานที่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วันที่ 26 กันยายน 2552 ร่วมกับ คณะอนุกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์
29. ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาสวดอภิธรรม ณ วัดดงเศรษฐี สถานที่ ต.หมกแถว อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี วันที่ 31 ตุลาคม 2552 ร่วมกับ ชมรมฟุตบอล บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์
30. ร่วมปลูกปะการัง ณ หาดสอ สถานที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ร่วมกับ บริษัทโซนี
31. ร่วมโครงการเพื่อน้อง เพื่อโลก ในการบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ สถานที่ ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2552 ร่วมกับ บริษัทโซนี
32.  ร่วมโครงการมอบความอบอุ่น สู่พี่น้องเมืองหนาวสุดในสยาม ณ โรงเรียนบ้านหินสอ,โปร่งกวาง,บ้านบง  สถานที่ อ.ภูเรือ จ.เลย วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2553 ร่วมกับ ชมรมโฟร์แมน และพนักงานบริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์
33.  ร่วมโครงการเพื่อน้อง เพื่อโลก  ในการบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด  สถานที่ ต.ห้วยบ่อซืน  อ.ปากชม  จ.เลย วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2555 ร่วมกับ บริษัทโซนี
34.  ร่วมค่ายอาสาสมัครนานาชาติในต่างประเทศ  สถานที่ ต.นาดอกคำ  อ.นาด้วง  จ.เลย วันที่ 4 - 11 สิงหาคม 2555 ร่วมกับ สำนักสงฆ์วัดถ้ำผาดำสันติธรรม สมาคมจิตอาสา VSA ประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2552

บักเอี่ยว! ฅ.ฅนอาสา
รวมรูปภาพการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 2549-2550
ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่า แม้แต่คนโง่ที่สุดยังฉลาดในบางเรื่อง และคนฉลาดที่สุดก็ยังโง่ในหลายเรื่อง .. ไม่มีอะไรเสียเวลาไปมากกว่า การคิดที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอดีต ไม่เคยมีอะไรช้าเกินไป ที่จะทำใหสิ่งที่ตนฝัน .. คนที่ไม่เคยหิวย่อมไม่ซาบซึ้งรสของความอิ่ม ความสำเร็จที่ผ่านความล้มเหลวย่อมหอมหวานกว่าเดิม .. อันตรายที่สุดของชีวิตคนเราคือ การคาดหวัง อย่ายอมแพ้ ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่ เหตุผลของคนๆ หนึ่ง อาจไม่ใช่เหตุผลของคน อีกคนนึง ถ้าคุณไม่ลองก้าว คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่า ทางข้างหน้าเป็นอย่างไร ปัญหาทุกอย่างล้วนอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้น ยินดีกับสิ่งที่ได้มา และยอมรับกับสิ่งที่เสียไป หลังพายุผ่านไป ฟ้าย่อมสดใสเสมอ มีแต่วันนี้ที่มีค่า ไม่มีวันหน้า วันหลัง .. คนเราไม่ต้องเก่งไปทุกอย่าง แต่จงสนุกกับงานทุกชิ้นที่ได้ทำ .. หัวใจของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่จุดหมาย หากอยู่ที่ประสบการณ์สองข้างทาง .. มากกว่า

ผู้ติดตาม